Lake Manyara National Park i Tanzania är, med östafrikanska mått mätt, en liten park som totalt täcker cirka 700 kvadratkilometer, varav sjön är 470 kvadratkilometer. Lake Manyara är en grund, alkalisk sjö som ingår i en rad sjöar i den östafrikanska delen av Rift Valley. Andra sjöar längs Great Rift Valley i Östafrika inkluderar Lake Natron och Kenyas Lake Nakuru.

Sjön ligger precis vid foten av den 600 meter höga förkastningsbrant där Rift Valley skapats av att Afrikas två kontinentalplattor långsamt glider isär. Förkastningsbranten tornar upp sig över sjön på östra sidan och löper söderut och norrut. Bortom Rift Valley Escarpment ligger Ngorongoro Highlands.

Sjön har inget utflöde och därför tappar den vatten endast genom avdunstning. Flödet av vatten till sjön kommer via underjordiska källor och, främst, regn. Storleken på sjön varierar därför mellan årstider samma år och mellan olika år, beroende på variationer i nederbörd.

elefant vid jeep i lake manyara
Elefanterna i Lake Manyara kommer ofta nära jeepar

Det mesta av nationalparkens landområde är täckt av skog. Skogen är en grundvattenskog som matas av undervattenskällor som strömmar ner från Ngorongoro Highlands. Parken består också av en våtmark, i mitten av parken och små områden av öppen savann, främst i parkens norra delar. Själva nationalparken följer sjöns västra strand. Parkens östra sida är inte en nationalpark men delar av landområdena öster om sjön har utsetts som ett djurvårdsområde för att skydda den ständiga flyttningen av djur utanför parken, och mellan Lake Manyara och Tarangire National Park, i söder.

Safari i Lake Manyara

Lake Manyara förbises ofta som en safaridestination på grund av dess närhet till den mer berömda Ngorongorokratern och Serengeti. Lake Manyara är dock en fascinerande och vild plats med en rik flora och fauna året runt. Det är också en plats som visar att människor och djur kan samexistera, inte utan konflikter ska sägas, men ändå. Strax utanför nationalparken ligger den lilla staden Mto Wa Mbu. Djur, särskilt apor, rör sig utanför parken och inne i själva staden. De lokala gårdarna i närheten får besök av elefanter och andra djur och hyenor söker rör sig i områden långt utanför parken och letar efter rester i mänskliga komposter.

Inne i Lake Manyara National Park kommer du sannolikt att se elefanter på nära håll. Parken sägs vara hem till fler elefanter per kvadratkilometer än någon annan park i Afrika. Elefanterna är vana vid safaribilar och rör sig till synes ostörda, vilket innebär att de ofta kommer väldigt nära jeepar. Parken är också hem till många stora däggdjur som impala, giraff, gnuer, zebra, vårtsvin, babian, flodhäst och många andra djur.

Lilabröstad blåkråka i Lake Manyara
Lilabröstad blåkråka

Lake Manyara National Park är också känd för sitt rika fågelliv. Fågelskådning är bra under hela året men det är som bäst från november till april när flyttfåglar från Europa och Asien är i parken. Fågelskådare från hela världen reser denna tid till Lake Manyara för att se de över 300 fågelarter som finns i parken. Exempel på fåglar som ofta ses i Lake Manyara är araboustork, afrikansk skedstork, afrikansk tofsörn, vitryggad gam, kappgam, vitkindad musfågel, afrikansk pygmékungsfiskare, Rüppels vitkronstörnskata, långstjärtad fiskaltörnskata, afrikansk paradisflugsnappare, gråhäger, silkeshäger, sandtärna, dvärgbiätare, afrikansk klykstjärtad drongo, gulnäbbad oxhackare, lilabröstad blåkråka och tofspärlhöna.

Elefant i Lake Manyara
Elefant på vägen inne i nationalparken

För den bästa safariupplevelsen i Lake Manyara är det bra att avsätta en hel dag. Många safariturer gör bara några timmar i parken som ett stopp på väg till Ngorongorokratern. Det betyder att de flesta safarijeeparna gör en gamedrive loop i parkens norra delar. Kör ner till mitten av parken och hela vägen söderut och plötsligt kommer du att känna att du är i ett privat reservat. Du kommer att se väldigt få safarijeepar, främst jeepar som kommer från Lake Manyara Tree Lodge, en exklusiv lodge i parkens södra ände och den enda safarilodgen inne i själva nationalparken.

Till Lake Manyara National Park kommer ni på vår resa Tanzaniasafari med Zanzibar.

Varför skrattar hyenor? Är det ett skratt, alltså ett uttryck för glädje, eller betyder skrattet något annat?

Den hyena som våra gäster oftast ser på safari är den fläckiga hyenan. Hyenafamiljen består av fyra arter; fläckig hyena, strimmig hyena, brun hyena och jordvargen. Hyenor är inte hunddjur, utan en egen familj. Av de fyra hyena arterna är den fläckiga hyenan den som oftast ses i safariparker i östra och södra Afrika. Fläckig hyena är också den största av hyenaarterna. Den mäter från cirka en meter till drygt 1,5 meter i kroppslängd, har en mankhöjd på 70 till 90 cm och väger i vuxen ålder normalt mellan 40 och 85 kg.

Hanarna är större och tyngre än honorna. Hyenorna är kända som asätare, vilket de också är, men de är också mycket skicklig och framgångsrika jägare. De lever och jagar i stora flockar som leds av en matriark.

Varför skrattar hyenor?

Fläckig hyena har ett flertal olika läten men det kanske mest kända är det som låter som ett mänskligt skratt och det är också därför de ibland kallas ”skrattande hyena”. Skrattet är inte alls ett skratt utan oftast ett uttryck för att hyenan känner sig hotad eller attackerad.
Läs mer om hyenors skratt här.

Varför skrattar hyenor? inte för att de är glada utan oftast för att de känner sig hotade
Hyena med ett byte i Ngorongorokratern i Tanzania

Utbredning

Fläckig hyena lever i stora delar av södra, östra, centrala och västra Afrika. Från Nordligaste Sydafrika i söder till Sudan i norr, från Senegal i väster till Somalia i öster. I Centralafrika och Västafrika är dock hyenorna endast fläckvis förekommande.

Hyenorna är utpräglade flockdjur

Den fläckiga hyenan är ett utpräglat flockdjur som lever i klaner som kan bestå av upp emot 80 djur. Dessa klaner är ofta delade i mindre grupper som jagar tillsammans. Klanerna är hierarkiska och leds av en matriark. Honorna sår högre i rang i flocken än hanarna. Klanen markerar ett territorium som försvaras och bevakas av hela flocken. I mitten av territoriet har klanen bon, som endast utnyttjas av honor och ungdjur. Honor föder oftast två ungar och flera honor i samma klan föder ungar. Ungar av hankön lämnar flocken efter 2–3 år medan honorna stannar kvar.

Föda

Fläckiga hyenor är mycket skickliga jägare som fäller många byten och en stor del av deras föda består av byten de har slagit. De är även asätare och äter överbliven mat efter andra rovdjur och de stjäl ofta mat. En anledning till att leoparder gärna drar upp sitt byte i ett träd är att de annars riskerar att hyenorna stjäl bytet. En ensam leopard har ingen chans att försvara sitt byte från en flock hyenor.

Hyenor stjäl också byten från lejon, men eftersom lejon är flockdjur, och väsentligt mycket större än hyenor så krävs det stora flockar hyenor för att ta byten från lejon. Ungefär 10 hyenor per lejon krävs för att en flock hyenor ska våga försöka ta bytet från lejon.

De äter det mesta och dödar gnuer och andra antiloper, liksom ödlor, insekter och ormar.

Hyenor och människor

I takt med att den mänskliga befolkningen ökat i många områden där hyenor så har människor och hyenor kommit i kontakt med varandra i större utsträckning. I vissa områden har de jagats hårt och därav blivit sällsynta. Hyenor är anpassningsbara och klarar av att leva utanför skyddade naturområden med mycket bytesdjur.

De äter vad de kommer över och rotar ofta i sopor, komposthögar och fäller också tamdjur ibland. Attacker mot människor är ovanliga, men de sker. Hyenor lever även i utkanten av afrikanska städer, såsom till exempel Arusha i Tanzania och i Addis Abeba i Etiopien där de i utkanten av staden är ganska vanliga, och fortfarande förekommer på gatorna inne i de centrala delarna av staden.

 

Sannolikt ser de allra flesta hyena som en hund, eller ett hunddjur. Dess barn kallas också mycket riktigt för valpar. Men det är faktiskt inte ett hunddjur. Alltså, rent vetenskapligt tillhör de inte familjen hunddjur. Inte heller tillhör de familjen kattdjur. De är ett så unikt djur att de är en egen familj; Hyaenidae. Familjen består av fyra arter varav den som sannolikt är mest känd och den som oftast ses på safaris i östra och södra Afrika är fläckig hyena (Crocuta Crocuta). De andra arterna är, Brun hyena (Parahyaena brunnea), Strimmig hyena (Hyaena hyaena) och  Jordvarg (Proteles cristatus).

Olika arter av hyena

Hyena

Fläckig hyena med ett byte

Fläckig hyena förekommer i stora delar av Afrika från södra Afrika via Östafrika till Västafrika. I Västafrika är den idag ovanlig och förekommer endast fläckvis. Denna art lever på savann och stora stäpper och halvöknar och förekommer därför inte i Centralafrikas och södra Västafrikas regnskogar.

Fläckig hyena är huvudsakligen aktiv på natten men syns också ofta på dagarna. Även om de mest är kända som asätare så är de också mycket framgångsrika jägare. De lever i flockar som kan bestå av uppemot 80 individer. Flocken leds av en matriark.

Denna art har ett flertal olika läten bland annat har den ett ylande läte och ett kort ylande läte som kommer i små stötar. Den är också känt för att göra ett läte som i mångas öron låter som ett mänskligt skratt. ”Skrattet” tros vara ett läte som markerar att hyenan önskar att en annan hyena ska hålla avstånd och lämna den ifred.

Dessa djur är på många sätt lejonen ärkefiende. Inte sällan uppstår kamp om revir mellan lejon och hyenor. Hyenor kan i kraft av stora antal ibland stjäla byten från lejon. På grund av lejonen överlägsna storlek kan det krävas 10 individer per lejon för att en flock ska kunna ta över ett byte från lejon.

Brun hyena finns enbart i södra Afrika. Dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Sydafrika, Namibia och Botswana samt små områden i Zimbabwe, Mocambique och Angola. Den är mindre än sin närmaste släkting, den strimmiga hyenan, och lever i mindre familjegrupper. I huvudsak lever den av as, ben är en stor del av födan. Dessutom äter den insekter och ägg. De individer som lever vid kustlinjen äter även kadaver av havslevande djur som säl och fisk, som sköljts upp på stranden.

Brun hyena

Strimmig hyena förekommer framförallt i Nordafrika i Sahel, Nildalen och delar av Kenya. Den förekommer även i norra Tanzania men är ovanlig där. Liksom fläckig hyena är den nattaktiv. Till skillnad från fläckig hyena är den dock väldigt inaktiv på dagen och svår att se. Den lever inte heller i flock utan de allra flesta individerna lever ensamma.

Den är mindre än son fläckiga släkting och eftersom de lever ensamma har de inte förmågan att jaga stora bytesdjur utan de är i huvudsak asätare och de jagar dessutom gnagare, fåglar och ödlor.

Strimmig hyena (engelska; striped hyena)

Strimmig hyena

Jordvarg ser ut som en liten fläckig hyena fast med lite smalare kropp och lite mindre markerat parti över skuldrorna. Jordvargen har två utbredningsområden. Dels finns den i stora delar av södra Afrika, inklusive nästan hela Sydafrika, Namibia, Botswana och Zimbabwe och delar av Angola. Dessutom finns den i Östafrika från norra Tanzania hela vägen upp till röda havet i Kenya, Etiopien, Somalia, Eritrea samt i små områden i Sudan, Sydsudan, Egypten och Uganda.  

Jordvargen är för liten för att jaga stora djur och den lever huvudsakligen av att äta termiter som den fångar med sin tunga. Vi har sett i olika källor att jordvargen inte alltid räknas till familjen Hyaenidae, men de flesta källor gör det och vi tar därför med den i den familjen också. 

Jordvarg
icon-angle icon-bars icon-times