Leopard i Kruger National Park, Sydafrika

Vad vet du om leoparden`?

Leopard (Panthera pardus) är ett av de fyra stora kattdjuren som räknas till familjen Panthera. Förutom leopard räknas även lejon, tiger och jaguar till familjen Panthera. En egenskap dessa fyra djur har gemensamt är att de kan ryta, vilket till exempel inte geparden kan. Leopardens närmaste släktingar är jaguar och lejon.

Leoparder klättrar gärna upp i träd där de är säkra från hyenor och lejon

Leoparden är spridd över stora områden. Den förekommer i stora delar av Afrika söder om Sahara samt även i stora delar av Asien, inklusive Arabiska halvön, ända upp till Kaukasus, i Indien, Sri lank och Centralasien. I många av dessa områden är leoparden dock ovanlig eller hotad.

Leoparden liknar på många sätt Latinamerikas stora katt, jaguaren. Många har på bild svårt att skilja på en leopard och en jaguar. De mest framträdande skillnaderna är att leoparden är mindre än jaguaren och att leoparden har mindre fläckar som sitter mer tätt. Jaguaren har dessutom en liten fläck i mitten på sina stora fläckar, dessa saknar leoparden. Jaguaren förekommer i en melanistisk, dvs. svart version som kallas panter. Detta förekommer även bland leoparder, även om det är ovanligare. Svarta (eller melanistiska) leoparder kallas också för (svart) panter.

Underarter

Leoparden är utbredd även stora delar av världen och delas in i ett flertal underarter.

Afrikansk leopard är den underart som finns över största geografiskt område. Den är hemmahörande i Afrika söder om Sahara samt i Marocko. I Marocko är den dock sannolikt utrotad.

Indisk Leopard är hemmahörande på den indiska subkontinenten.

Java leoparden är hemmahörande på ön Java. Denna underart är kritiskt utrotningshotad.

Arabisk eller Anatolisk leopard är hemmahörande i östra Turkiet, Kaukasus, södra Ryssland samt delar av Centralasien.

Amur leoparden är hemmahörande i östra Asien. Den har funnits på Koreahalvön men är där utrotad.

Indokinesisk leopard är hemmahörande i Sydostasien och delar av södra Kina.  

Sri Lanka leoparden är hemmahörande i Sri Lanka.

leopard

Leoparden är ett ensamlevande djur som etablerar och bevakar ett revir. Vuxna leoparder interagerar bara under parningssäsongen. Det är lätt att se skillnad på en hane och en hona då hanen är märkbart större, med högre mankhöjd och en kraftigare kropp än honan.

Leoparden är i huvudsak nattaktiv och spenderar oftast större delen av dagen med att vila eller sova. Leoparder vilar/sover oftast uppe i träd eller i tjocka buskage. Leoparder är fantastiska klättrare och de drar ofta upp byten de slagit i ett träd för att förhindra att hyenor eller lejon stjäl bytet från dem.

Leoparder jagar mestadels på natten. De jagar mellanstora byten. Eftersom leoparden jagar ensam och är betydligt mindre än till exempel lejon så kan de inte ta stora antiloper, bufflar och liknande djur. Bland leopardens bytesdjur kan nämnas exempelvis, impala, dik dik, duiker, bushbuck, Thomsons gasell, vårtsvin och babian. Leoparder attackerar, dödar och äter även gepardungar ibland.