Strutsar i Tanzania

Sticker strutsen verkligen huvudet i sanden

En populär myt om strutsen är att den när den blir skrämd sticker ner huvudet i sanden. Denna myt är så populär att den ofta används som en metafor för att försöka blunda för farligheter eller problem. Det är dock inte sant. Strutsen sticker inte huvudet i sanden. Om en struts känner sig hotad springer den antingen iväg eller också lägger den sig platt på marken och hoppas att den inte blir upptäckt. Strutsens färger gör att den ofta smälter in i sin omgivning.  Om strutsen varken kan gömma sig eller fly försvarar de sig med kraftiga sparkar som kan åsamka även stora rovdjur en hel del skada.

Struts är världens största fågel tillsammans med sin nära släkting Somaliastrutsen. Länge ansågs somaliastrutsen var en underart av struts men numer anses den vara en egen art. Struts finns i:

  • Sydöstra Afrika, i stora delar av Namibia och Botswana samt delar av nordvästra Sydafrika, västra Zimbabwe, sydöstra Angola och sydvästligaste Zambia.
  • Östra Afrika, i stora delar av Tanzania, Kenya, Uganda och Uganda samt i delar av Rwanda
  • Sahel, i bland annat delar av Etiopien, Sydsudan, Sudan, Centralafrikanska republiken, Tchad, Kamerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali

Somaliastrutsen finns endast i södra Etiopien, nordöstra Kenya och stora delar av Somalia.

Strutsen kan som bekant inte flyga men de är å andra sidan snabba löpare och kan springa i 60–70 km/h.

Strutsen tros ha funnits i sin nuvarande form i flera miljoner år men taxonomiskt beskrevs den först på 1700 talet, av Carl von Linné.

Strutsen lever i små grupper på mellan 5 och 50 djur. De är nomadiska och kan röra sig över ganska stora områden. Strutsar är omnivorer. Mestadels äter de växter, gräs och korn, men de äter även insekter och larver. Strutsar har dålig matsmältning och den sväljer därför ibland stenar för att underlätta nedbrytning av maten i magen.

Strutsen har trots sin storlek en mycket liten hjärna, ungefär lika stor som en valnöt. Deras ögon är större än deras hjärna.

Man kan se på en struts om det är en hane eller hona genom att hanen är större och är svart med vita stjärtfjädrar medan den mindre honan är gråbrun i färgen. En hane kan bli 3 meter låg och väga upp till 150 kilo.

Strutsar lägger världens största ägg som kan väga ända upp till 2 kg. Honan lägger cirka 20 ägg vid samma tillfälle. Äggen läggs i en grop. Både honan och hanen ruvar äggen tills de kläcks.

Struts föds upp på strutsfarmar i olika delar av världen, det finns bland annat ett flertal i Sverige, främst för sitt kött. Historiskt har strutsen est varit eftertraktad för sina fjädrar.