02Lesotho_Senate_Makhoali_01

PHOTO: ANDREAS KARLSSON.
MASERU, LESOTHO: Senate Makhoali till serien ”Min skolväska och jag”. Se text av Görrel Espelund.