Nyerere National Park

Nyerere national park – afrikas största nationalpark

Tanzania har skapat Afrikas största nationalpark, Nyerere National Park. Nationalparken som täcker nästan 31 000 kvadratkilometer har skapats genom att reservatet Selous Game Reserve har delats i två parker; Nyerere national Park och Selous Game Reserve. Den nya nationalparken är Tanzania och även Afrikas största nationalpark, mer än dubbelt så stor som Serengeti. Nationalparken är döpt efter Tanzanias första President Julius Nyerere.

Lejon Nyerere National Park
Lejon Nyerere National Park

Skapandet av Nyerere National Park har mötts av blandade reaktioner. Många ser det som positivt att en stor del av det väldiga Selous Game Reserve nu ges starkare naturskydd tack vare att det görs om till nationalpark. Tidigare var Selous besökt av safariturister men bara i den nordligaste delen. Stora delar av reservatet var avsatt för jaktturism och delar även för forskning. I nationalparken kommer inte jakt att tillåtas och enorma områden kommer att öppnas för safariturister. Stora delar av Selous som inte tidigare besöktes av turister kommer kunna besökas. Dessa områden är kända för att vara hem till stora mängder djur som till exempel elefanter, lejon och vildhundar. Nyerere National Park har också en varierad natur med den stora Rufijifloden med biflöden, sjöar och laguner, tät buskvegetation, öppen savann, skogar och våtmarker.

Å andra sidan har delandet av Selous Game Reserve också mötts av kritik från en del organisationer. Detta beror bland annat på att Selous Game Reserve har status som världsarv av UNESCO, något som man räds ska förloras nu när det kvarvarande reservatet bara är knappt hälften så stort som det ursprungliga. Tidigare täckte Selous Game Reserve 53 000 kvadratkilometer, det kvarvarande reservatet är nu 22 000 kvadratkilometer stort. Detta kan låta lite i sammanhanget men för att sätta det i perspektiv så är Selous Game Reserve fortfarande större än till exempel både Serengeti och Sydafrikas Kruger National Park, eller, ganska exakt, två gånger så stort som Skåne.  

Nyerere National Park erbjuder också safarituristerna möjligheten att göra safariturer i båt på den stora Rufijifloden, Östafrikas största flod. Att stilla glida fram på floden och se flodhästar, krokodiler, fåglar, bufflar och elefanter är en fantastisk upplevelse. Bästa tiden för safari i Nyerere National Park och framförallt båtsafari är under torrsäsongen från juni till början av november. Då mindre vattendrag torkar ut och eftermiddagarna blir allt hetare söker sig många djur till Rufijifloden för att dricka och bada.

Än så länge är vägar och safarilodger under utveckling i Nyerere National Park och en officiell karta över den nya nationalparken har vi inte lyckats hitta. Men Tanzania har startat ett femårsprojekt för att utveckla safariturismen i de södra delarna av landet och där är satsningen på Nyerere National Park viktig, liksom Ruaha National Park i centrala Tanzania och Mikumi National Park som gränsar till Nyerere National Park. Landet vill sprida safarituristerna lite jämnare för att avlasta de populära parkerna Serengeti och Ngorongorokratern och även skapa större intäktskällor från Nyerere National Park för att bekosta ett starkare naturskydd och skapa fler jobb och intäkter till människor som bor i nationalparkens omgivning och på så sätt höja nationalparkens bevarandes värde.